Poslání SPOLCHEMIE GROUP

SPOLCHEMIE GROUP se koncentruje na pozitivní vnímání ze strany obyvatel regionu

Zjistit víc

Vývoj, výzkum, výroba v chemii

Náš úspěch stojí na inovacích a vývoji nových materiálů a technologiických postupů

Zjistit víc

Budoucnost v obchodě a rozvoji

Společně zlepšujeme kvalitu života lidí prostřednictvím inovací v chemii

Zjistit víc

SPOLCHEMIE GROUP je sdružení společností, které se dobrovolně rozhodly společně sdílet integrovaný systém řízení jakosti, ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví, jehož nositelem je Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost (Spolek). Některé ze společností v rámci SPOLCHEMIE GROUP jsou se Spolkem spojeny prostřednictvím majetkové účasti, jiné pak díky historickým vazbám nebo prostřednictvím materiálových toků, popř. poskytovaných služeb.

Zmíněná asociace nepředstavuje samostatný právní subjekt, ale soustředí jednotlivé společnosti jako právnické osoby ve sdružení, které prostřednictvím vhodně nastavené organizační struktury s výhodou využívá možnosti sdílení řídících procesů, jakož i některých činností infrastrukturní a servisní povahy.

SPOLCHEMIE GROUP zahrnuje následující právní subjekty:

Životní prostředí

SPOLCHEMIE GROUP trvale usiluje o minimalizaci negativního dopadu výrobních činností a poskytovaných služeb na životní prostředí. Tento přístup pramení z pocitu odpovědnosti za zachování kvalitního životního prostředí pro budoucí generace.

Zjistit víc

Systém IMS

SPOLCHEMIE GROUP je sdružení společností, které se dobrovolně rozhodly společně sdílet integrovaný systém řízení jakosti, ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví, jehož nositelem je Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost.

Zjistit víc

BOZP

SPOLCHEMIE GROUP trvale zvyšuje úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jako nedílnou součást svých podnikatelských aktivit. Dlouhou tradici a velký význam má také systém prevence závažné havárie především s ohledem na umístění v blízkosti centra Ústí nad Labem.

Zjistit víc

Kariéra

Společnosti ve SPOLCHEMIE GROUP (SG) patří mezi nejvýznamnější zaměstnavatele v regionu a uvědomují si, že personální strategie a řízení lidských zdrojů vytváří obraz o jednotlivých společnostech ve skupině. To je důvod, proč zásadní část našich aktivit zaměřujeme na péči o zaměstnance.

Vice