Poslání SPOLCHEMIE GROUP

SPOLCHEMIE GROUP se koncentruje na pozitivní vnímání ze strany obyvatel regionu, v němž působí.

Zjistit víc

Vývoj, výzkum, výroba v chemii

Náš úspěch stojí na inovacích a vývoji nových materiálů a chemikálií v  souladu s  požadavky našich zákazníků a rozvojem průmyslu ve světě.

Zjistit víc

Budoucnost v obchodě a rozvoji

Společně zlepšujeme kvalitu života lidí prostřednictvím inovací v chemii

Zjistit víc

SPOLCHEMIE GROUP je sdružení společností, které se dobrovolně rozhodly společně sdílet integrovaný systém řízení jakosti, ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví, jehož nositelem je Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost (Spolek). Některé ze společností v rámci SPOLCHEMIE GROUP jsou se Spolkem spojeny prostřednictvím majetkové účasti, jiné pak díky historickým vazbám nebo prostřednictvím materiálových toků, popř. poskytovaných služeb.

Zmíněná asociace nepředstavuje samostatný právní subjekt, ale soustředí jednotlivé společnosti jako právnické osoby ve sdružení, které prostřednictvím vhodně nastavené organizační struktury s výhodou využívá možnosti sdílení řídících procesů, jakož i některých činností infrastrukturní a servisní povahy.

SPOLCHEMIE GROUP zahrnuje následující právní subjekty:

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost je jedním z předních evropských producentů syntetických pryskyřic. Vedle toho vyrábí a dodává na trh širokou škálu chemických látek, především z oboru anorganické chemie.

Identifikační údaje

Obchodní firma:        Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost
Sídlo společnosti:      Revoluční 1930/86, 400 32 Ústí nad Labem, Česká republika

Firma je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddíle B, vložka 47

IČ:       00011789
DIČ:    CZ699001352

Telefon:       +420 477 161 111
Fax:              +420 477 163 333
E-mail:         info@spolchemie.cz
WWW:          www.spolchemie.cz

Datová schránka: 9w6geci

Informace pro akcionáře

EPISPOL, a.s.

EPISPOL, a.s. je jako dceřiná společnost Spolku pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost předním výrobcem epoxidových pryskyřic v Evropě.

Identifikační údaje

Obchodní firma:        Epispol, a.s.
Sídlo společnosti:     Revoluční 1930/86, 400 01 Ústí nad Labem, Česká republika

Firma je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddíle B, vložka 1426

Informace o příslušnosti ke koncernu:
Společnost EPISPOL, a.s je jako řízená osoba součástí koncernu řízeného společností Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s., jako řídící osobou. Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.

IČ:       25449842 
DIČ:    CZ699001352

Telefon:     +420 477 161 111 
Fax:            +420 477 163 333 
E-mail:       info@spolchemie.cz

Datová schránka: n58dxe6

Informace pro Akcionáře

Spolchemie Distribution, a.s.

SPOLCHEMIE Distribution, a.s. zajišťuje především prodej produkce ve skupině v tuzemsku i v zahraničí.

Identifikační údaje

Obchodní firma:        SPOLCHEMIE Distribution, a.s. 
Sídlo společnosti:      Revoluční 86/1930, 400 01 Ústí nad Labem, Česká republika

Firma je zapsána u Městského soudu v Praze B, vložka 17445

IČ:       24150584  
DIČ:    CZ24150584

Telefon:      +420 477 161 111 
Fax:            +420 477 163 333 
E-mail:        info@spolchemieas.cz

Datová schránka: r5n46t4

SPOLCHEMIE Electrolysis a.s.

SPOLCHEMIE Elektrolysis, a.s. se zabývá projektem výstavby nové membránové elektrolýzy v ústeckém areálu Spolku pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost.

Identifikační údaje

Obchodní firma:        SPOLCHEMIE Electrolysis a.s. 
Sídlo společnosti:      Revoluční 1930/86, 400 32 Ústí nad Labem, Česká republika

Firma je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddíle B, vložka 2227

Informace o příslušnosti ke koncernu:
Společnost SPOLCHEMIE Electrolysis a.s je jako řízená osoba součástí koncernu řízeného společností Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s., jako řídící osobou. Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.

IČ:       29200181   

DIČ:    CZ29200181

Telefon:      +420 477 161 111  
Fax:            +420 477 163 333  
E-mail:        electrolysis@spolchemie.cz

Datová schránka: 463jx42

CSS, a.s.

CSS, a.s. poskytuje služby v oblasti financí, personalistiky, informačních technologií a nákupu pro společnosti SPOLCHEMIE GROUP a rovněž externím společnostem mimo skupinu. 

Identifikační údaje

Obchodní firma:        CSS, a.s. 
Sídlo společnosti:      Revoluční 1930/86, 400 01 Ústí nad Labem, Česká republika

Firma je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddíle B, vložka 2123

IČ:       28963661  
DIČ:    CZ28963661

Telefon:      +420 477 161 111  
Fax:            +420 477 163 333  
E-mail:        info@cssas.cz

Datová schránka: vdpysc3

Informace pro akcionáře

CHS Epi, a.s.

Firma CHS Epi, a.s. převzala k 1. říjnu 2013 ze Spolku pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost provozy Chlorová chemie a Epitetra. Hlavním produktem výroby CHS Epi, a.s. je epichlorhydrin a dále perchloretylen, allylchlorid a kyselina chlorovodíková. 

Identifikační údaje

Obchodní firma:        CHS Epi, a.s.  
Sídlo společnosti:      Revoluční 1930/86, 400 01 Ústí nad Labem, Česká republika

Firma je vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 2017

Informace o příslušnosti ke koncernu:
Společnost CHS Epi, a.s. je jako řízená osoba součástí koncernu řízeného společností Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s., jako řídící osobou. Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.

IČ:       28207882    
DIČ:    CZ28207882

Telefon:      +420 477 161 111   
Fax:            +420 477 163 333   
E-mail:        info@spolchemie.cz

Datová schránka: t9idekk

Životní prostředí

SPOLCHEMIE GROUP trvale usiluje o minimalizaci negativního dopadu výrobních činností a poskytovaných služeb na životní prostředí. Tento přístup pramení z pocitu odpovědnosti za zachování kvalitního životního prostředí pro budoucí generace.

Zjistit víc

Systém IMS

SPOLCHEMIE GROUP je sdružení společností, které se dobrovolně rozhodly společně sdílet integrovaný systém řízení jakosti, ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví, jehož nositelem je Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost.

Zjistit víc

BOZP

SPOLCHEMIE GROUP trvale zvyšuje úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jako nedílnou součást svých podnikatelských aktivit. Dlouhou tradici a velký význam má také systém prevence závažné havárie především s ohledem na umístění v blízkosti centra Ústí nad Labem.

Zjistit víc

Kariéra

Společnosti ve SPOLCHEMIE GROUP (SG) patří mezi nejvýznamnější zaměstnavatele v regionu a uvědomují si, že personální strategie a řízení lidských zdrojů vytváří obraz o jednotlivých společnostech ve skupině. To je důvod, proč zásadní část našich aktivit zaměřujeme na péči o zaměstnance.

Vice