Vítáme Vás na společných webových stránkách společností sdružujících se pod názvem SPOLCHEMIE GROUP. Na stránkách Kariéra naleznete aktuální informace nejen o možnosti Vašeho uplatnění v našich firmách ale i o personální politice celé skupiny.

Společnosti ve SPOLCHEMIE GROUP (SG) patří mezi nejvýznamnější zaměstnavatele v regionu a uvědomují si, že personální strategie a řízení lidských zdrojů vytváří obraz o jednotlivých společnostech ve skupině. To je důvod, proč zásadní část našich aktivit zaměřujeme na péči o zaměstnance.

Mezi základní priority patří dodržování bezpečnostních pravidel a ochrany zdraví zaměstnanců. Předcházení rizikům na pracovišti je základem bezpečnosti každé firmy, proto i všichni naši zaměstnanci jsou odpovědni za dodržování zásad politiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Uvědomujeme si, že kvalifikovaní zaměstnanci jsou klíčem ke kvalitnímu chodu celé SG, proto jedním z našich hlavních cílů je stabilizace zaměstnanců, jejich motivace k podání maximálních pracovních výkonů a zajištění osobního a kariérního rozvoje. V rámci profesního rozvoje zaměstnanců podporujeme neustálé zlepšování jejich dovedností a odborných znalostí především v těchto oblastech:

  • jazykové kurzy se zaměřením na anglický jazyk
  • kurzy osobnostních dovedností
  • kurzy manažerských dovedností
  • školení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  • školení v oblasti provozních znalostí a dovedností
  • jiná zákonná a odborná školení

SG spolupracuje s portálem o české chemii - ČeskáChemie.cz realizovaným v rámci projektu Partnerství pro chemii. Zajímáte se o chemii a chtěli byste mít přehled o aktuálním dění v české chemii? Pokud ano, klikněte na níže uvedené logo: