Ve SPOLCHEMII GROUP (SG) si jasně uvědomujeme, že lidský kapitál je jedním z nejdůležitějších faktorů, který ovlivňuje úspěch celé skupiny. Proto se snažíme poskytnout našim zaměstnancům nadstandardní péči, která odpovídá současným požadavkům na moderní pracovní prostředí a trendům v oblasti péče o zaměstnance.

Péče o naše zaměstnance se projevuje v definování uceleného a flexibilního systému benefitů. Prostřednictvím benefitů poskytuje SG zaměstnancům mnohem větší hodnotu, než by tomu bylo za stejných nákladů formou běžné, tedy daněmi a odvody zatížené, mzdy. Nastavení optimálního balíčku benefitů se tak stává podstatnou otázkou naší personální politiky a strategie.

Týdenní pracovní doba a čerpání dovolené

Pracovní doba je ve SG stanovena na 37,5 hodin týdně. Dovolená je pro všechny zaměstnance navýšena o 1 týden.

Závodní stravování

Všem zaměstnancům poskytuje SG možnost cenově zvýhodněného stravování v závodní jídelně.

Příspěvek na penzijní připojištění

Ve SG poskytujeme zaměstnancům v trvalém pracovním poměru po odpracování minimálně dvou let ve společnosti možnost příspěvku na penzijní připojištění. Příspěvek je možné využít při uzavření smlouvy s jakýmkoliv penzijním fondem.

Rekreace zaměstnanců a jejich dětí

Příspěvek na volný čas a dovolenou mohou zaměstnanci čerpat výběrem z penzionů umístěných v zajímavých lokalitách Rokytnice nad Jizerou a Špindlerově Mlýně za výhodné ceny. Současně společnost poskytuje příspěvek v maximální výši 70% z ceny poukazu pro letní rekreaci a rehabilitaci dětí zaměstnanců pokud nejsou tyto pořádány jinou organizací.

Sociální půjčky a výpomoc

Zaměstnancům jsou poskytovány jednorázové nenávratné finanční výpomoci v případech úmrtí zaměstnance.

Vzdělávání a odborný rozvoj zaměstnanců

Vzdělávání a další profesní a odborný rozvoj zaměstnanců patří mezi klíčové strategické úkoly personální politiky. Zaměstnanci mají možnost – na základě hodnocení jejich potenciálu, pracovního výkonu a plánovaného profesního růstu, průběžně pracovat na svojí odborné kvalifikaci účastí na odborných kurzech a školeních a dále si zvyšovat kvalifikaci studiem na středních nebo vysokých školách.

Sportovní turnaje, kulturní a společenské akce

SG pravidelně finančně přispívá na firemní sportovní akce a přebory, mezi které patří již tradiční fotbalové, kuželkářské, tenisové a volejbalové turnaje. Kromě toho organizuje a pořádá kulturní a společenské akce – reprezentační plesy, dny otevřených dveří a další podobné aktivity.

Zaměstnanecké SIM karty

Zaměstnanci SG mají možnost po splnění daných pravidel využívat služeb elektronických komunikací vybraného mobilního operátora pro sebe i rodinné příslušníky, a to za výhodných finančních podmínek.

Benefity pro vybrané skupiny pracovníků

Kromě základní široké nabídky benefitů jsou vybraným skupinám zaměstnanců poskytovány další zaměstnanecké výhody, mezi které patří zejména:

  • užívání služebního vozidla k pracovním i soukromým účelům
  • příspěvek na ubytování pro zaměstnance s trvalým bydlištěm mimo region
  • přidělení služebního telefonu dle pracovní pozice a zařazení
  • možnost částečné práce z domova – Home Office
  • možnost vzdáleného připojení počítače do vnitropodnikové sítě
  • získání roční motivační odměny dle splnění definovaných podmínek