SPOLCHEMIE GROUP je sdružení společností, které se dobrovolně rozhodly společně sdílet integrovaný systém řízení jakosti, ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví, jehož nositelem je Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost (Spolek). Některé ze společností v rámci SPOLCHEMIE GROUP jsou se Spolkem spojeny prostřednictvím majetkové účasti, jiné pak díky historickým vazbám nebo prostřednictvím materiálových toků, popř. poskytovaných služeb.

Zmíněná asociace nepředstavuje samostatný právní subjekt, ale soustředí jednotlivé společnosti jako právnické osoby ve sdružení, které prostřednictvím vhodně nastavené organizační struktury s výhodou využívá možnosti sdílení řídících procesů, jakož i některých činností infrastrukturní a servisní povahy.