CHS Epi, a.s.

Firma CHS Epi, a.s. převzala k 1. říjnu 2013 ze Spolku pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost provozy Chlorová chemie a Epitetra. Hlavním produktem výroby CHS Epi, a.s. je epichlorhydrin a dále perchloretylen, allylchlorid a kyselina chlorovodíková. 

Identifikační údaje

Obchodní firma:        CHS Epi, a.s.  
Sídlo společnosti:      Revoluční 1930/86, 400 01 Ústí nad Labem, Česká republika

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle B, vložka 2017

Informace o příslušnosti ke koncernu:
Společnost CHS Epi, a.s. je jako řízená osoba součástí koncernu řízeného společností Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost, jako řídící osobou. Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.

IČ:       28207882    
DIČ:    CZ699001352

Telefon:      +420 477 161 111   
Fax:            +420 477 163 333   
E-mail:        info@spolchemie.cz
WWW:        www.chsepi.cz

Datová schránka: t9idekk